›› Komponenter

  Entrepenør

››

Mixer

Integralskum/Brandhæmmet PUR skum

Stift polyuretan (PUR) integralskum er et gammelt velrenommeret produkt. PUR Teknik har sammen med Edulan A/S (www.edulan.dk) videreudviklet PUR-systemer på en lang række punkter.

Blandt andet er fremstillings-processen gjort langt mere miljøvenlig, ved at erstatte ozonnedbrydende drivgasser med vand! PUR Teknik har stor viden og ekspertise i at processe brandhæmmet PUR.

Til højre ses eksempler på isoleringselementer til tanke og rør, som PUR Teknik fremstiller.

 


 

Ovenfor ses et stiv intergralskumsemne. Det er et 750 mm. ventilationsrør med en emnevægt på 10 Kg.


‹‹ Tilbage

 
 

Telefon (+45) 98 23 37 00