Bliv kontaktet

  [recaptcha]

  Coating af biogas- og rensningsanlæg

  Polyurethan er i kraft af sin slidstyrke og modstandsdygtighed over for kemiske substanser et særdeles velegnet materiale når det handler om coating. Derfor vil PUR være et oplagt valg i forbindelse med coating af de elementer, der hører til eksempelvis biogasanlæg eller systemer til rensning af vand.

  Coating af biogasanlæg komponenter

  Et biogasanlæg anvender organiske materialer – i Danmark primært husdyrgødning, spildevand og vådt organisk affald fra industri og husholdninger – til udvinding af energi. Biogasanlæg fungerer i Danmark samtidig som affaldshåndteringssystem, og udgør dermed en vigtig del af infrastrukturen.

  Processen består i iltfri udrådning, hvor materialerne så at sige får lov at kompostere. De gasser, som fremkommer i forbindelse med denne proces, benævnes biogas og består hovedsagelig af gasarten metan.

  Det er klart, at de store daglige materialestrømme vil slide på komponenterne i et sådant anlæg. Dette gælder stationære elementer så som slidsker og beholdere, såvel som mekaniske og maskinelle elementer så som omrører.

  Skal anlægget beskyttes mod slid og korrosion på effektiv vis, kræves der coating med et kemisk inert materiale. Her er polyurethan helt ideelt, idet materialet ikke reagerer med hverken organiske materialer, fedt, olie, syre eller base, og samtidig er umådeligt slidstærkt – op til 8 gange mere slidstærk end stål.

  Coating af rensningsanlæg

  I lighed med biogasanlæg er rensningsanlæg på daglig basis udsat for hårdt slid. I Danmark anvendes såvel mekanisk rensning som biologiske og kemiske processer, som har til formål at rense spildevand fra industri og husholdninger.

  Til coating af de mekaniske komponenter såvel som diverse rør og tanke. Elementerne, som udgør maskinel til mekanisk rensning – for eksempel riste, sandfang, fedtfang og bundfældningstank – er udsat for hård slitage fra sand og slam.

  I forbindelse med kemisk rensning tilsættes vandet i tankene jern eller aluminiumforbindelser, som skal anspore den kemiske udfældningsproces. Og luftningstankene skal kunne modstå korrosion, idet det er her vandet opholder sig længst.

  Polyurethan vil med stor fordel kunne anvendes på alle led i processen, som beskyttelse mod kemiske reaktioner og mekaniske nedslidning. Med en coating af hård PUR vil anlægget være effektivt sikret i mange år.

  FAKTABOKS

  PUR er et materiale med et utal af anvendelsesmuligheder. Polyurethan kan være blødt som en svamp eller hårdt elfenben – faktisk op til otte gange mere slidstærk end stål. Læs mere om polyurethan her.

  Med en coating af polyurethan, vil den behandlede komponent, levetidsforlænges væsentligt og investeringen vil derved ofte være tilbagebetalt op til flere gange.

  Med en polyurethan coating fra PUR-TEKNIK A/S vil du opleve

  • En væsentligt levetidsforlængelse af de komponenter der behandles
  • En investering som ofte tilbagebetales op til flere gange
  • En miljø rigtig måde at spare på resurser i form af levetidsforlængelse